Hrvatski jezični portal

diktatúra2

diktatúra2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N diktatura
G diktature
D diktaturi
A diktaturu
V diktaturo
L diktaturi
I diktaturom
množina
N diktature
G diktatura
D diktaturama
A diktature
V diktature
L diktaturama
I diktaturama
Definicija
pov. nekadašnja austrijska saborska arhiva i kancelarija u Požunu (danas Bratislava)