Hrvatski jezični portal

dȉspār

dȉspār prid.

Definicija
reg.
1. koji nije par, nepar, ob. o osobi koja nije čiji par, koja nije čije prikladno društvo [ne družim se sa disparom]; dišpar
2. koji je nejednak, neravnopravan
Etimologija
✧ dis-1 + v. par2; lat. disparatus: razdvojen ← disparare: razdvojiti, raspariti