Hrvatski jezični portal

Ȁbraham

Ȁbraham (Àbram, Àvraam) m

Izvedeni oblici
jednina
N Abraham
G Abrahama
D Abrahamu
A Abrahama
V Abrahame
L Abrahamu
I Abrahamom
Definicija
1. v.
2. bibl. prvi praotac (patrijarh) Izraelaca, poštovan od židova, kršćana i muslimana kao začetnik svih monoteističkih religija; objavio mu se Bog (Jahve) s kojim se zavjetovao na savez (Stari zavjet); Bog je obećao Abrahamu da će njemu i njegovu narodu dati zemlju Kanaan (danas Izrael, Palestina), a Abraham se zavjetovao da će on i njegov narod štovati samo Jahvu kao svog i jedinog Boga
Onomastika
♦ m. os. ime (bibl. podrijetla), usp. Ibrahim; hip.: Àbram, Àvram, Ȍbram zast.
pr.: Àbram (125, Opatija, sred. Dalmacija), Àbramac, Àbramić (120, Valpovo), Abrámović (2500, Delnice, Zagreb, Slavonski Brod), Avrámović (206, Vukovar, Zagreb)
Etimologija
hebr. ̕abhrāhām: otac je uzvišen