Hrvatski jezični portal

DNK

DNK

Definicija
krat. biol. deoksiribonukleinska kiselina, temeljni visokomolekularni organski spoj u obliku dvostrukih spiralnih niti koji nosi nasljedna svojstva u stanicama živih bića; DNA