Hrvatski jezični portal

djètao

djètao m 〈G djètla, N mn djètlovi, G djȅtālā/djȅtlōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N djetao
G djetla
D djetlu
A djetla
V djetle
L djetlu
I djetlom
množina
N djetlovi
G djetlova
D djetlovima
A djetlove
V djetlovi
L djetlovima
I djetlovima
Definicija
zool. ptica iz porodice Picidae, šarena perja, snažnih pandža i duga kljuna, gnijezdi se u dupljama; djetelj, djetlić
Etimologija
prasl. *dętel, *dětel (rus. djátel, polj. dzięcioł) ? ≃ v. dȇsni (tkivo oko zuba)