Hrvatski jezični portal

djȅlokrūg

djȅlokrūg m 〈N mn -ūzi〉

Izvedeni oblici
jednina
N djelokrug
G djelokruga
D djelokrugu
A djelokrug
V djelokruže
L djelokrugu
I djelokrugom
Definicija
1. područje neke djelatnosti, područje unutar kojega se razvija neka djelatnost
2. područje ili poslovi koji u administrativnom smislu potpadaju pod jedan centar, upravu, vlast [to je u mom djelokrugu; to je izvan moga djelokruga]
Etimologija
v. djelo + v. krug