Hrvatski jezični portal

Dȍmagoj

Dȍmagoj

Definicija
1. v.
2. hrv. knez prije 864—878, sklopio mir s Venecijom, 871. sudjelovao u zauzeću Barija kojeg su držali Arapi; oslobodio Hrvatsku od vrhovne franačke vlasti, svojim brodovljem ratovao protiv Mlečana koji ga nazivaju »najgori knez Slavena«
Onomastika
♦ m. os. ime (narodno, slavenskog podrijetla)
Etimologija
v. dom1 + stsl. goj: mir, uzgoj