Hrvatski jezični portal

Vlȁšić2

Vlȁšić2 m

Definicija
geogr. planina u BiH, najviši vrh Paljenik (1933 m)
Onomastika
v. Vlah, Vlaška