Hrvatski jezični portal

bréda

bréda ž

Definicija
vojn. pov. tip teškog talijanskog mitraljeza
Etimologija
tal. Breda, ime tvornice