Hrvatski jezični portal

víza

víza ž

Izvedeni oblici
jednina
N viza
G vize
D vizi
A vizu
V vizo
L vizi
I vizom
množina
N vize
G viza
D vizama
A vize
V vize
L vizama
I vizama
Definicija
1. dipl. dozvola inozemne vlade za ulaz, boravak, izlaz ili prolaz kroz njezin teritorij [ulazna viza; izlazna viza; tranzitna viza]
2. pren. sredstvo za dostizanje nekog cilja; ulaznica, dozvola [novac je najbolja viza za ulaz u društvo skorojevića]
Etimologija
njem. Visum ← lat. visum: viđeno, odobreno