Hrvatski jezični portal

vjèštāčki

vjèštāčki pril.

Definicija
1. kao vještak
2. (srp.) na umjetan način