Hrvatski jezični portal

vȉsokopārno

vȉsokopārno pril.

Definicija
s visine (u tonu i načinu izlaganja); umišljeno