Hrvatski jezični portal

vijȇk

vijȇk m 〈N mn vjȅkovi/vijȇci ekspr.

Izvedeni oblici
jednina
N vijek
G vijeka
D vijeku
A vijek
V viječe
L vijeku
I vijekom
množina
N vjekovi
G vjekova
D vjekovima
A vjekove
V vjekovi
L vjekovima
I vjekovima
Definicija
1. a. život čovjeka u svojem trajanju, dužina života b. trajanje čega, dužina moguće upotrebe izražene nekim mjernim jedinicama
2. a. knjiš. razg. veliko razdoblje [otkako je svijeta i vijeka oduvijek] b. dugo razdoblje povijesti [kršćanski vijek; industrijski vijek]; era
3. arh. stoljeće [dvadeseti vijek]
Sintagma
stari, srednji, novi vijek tri osnovna razdoblja povijesti čovječanstva;
vijek trajanja trajnost čega izražena vremenskom mjerom ili pojmom o trajanju [dug/kratak vijek trajanja]; trajnost, trajanje;
zlatni vijek doba najvećeg procvata, najblistavije razdoblje
Frazeologija
dok je svijeta i vijeka zauvijek, za vječna vremena, dok bude ljudi;
na sve vijeke, na vijeke vjekova, za sve vijeke, za vijeke vjekova bibl. dovijeka, zauvijek;
otkako je svijeta i vijeka oduvijek;
vijek vjekovati retor. živjeti
Etimologija
prasl. i stsl. věkъ (rus. vek, polj. wiek), lit. viekas: moć, životna sila ← ie. *weyk-: boriti se (lat. vincere: pobijediti, got. weihan: boriti se)