Hrvatski jezični portal

vigoroso

vigoroso (izg. vigorȏzo) pril.

Definicija
glazb. oznaka na partituri da se interpretira energično, živahno
Etimologija
tal.