Hrvatski jezični portal

vȅza

vȅza ž 〈G mn vȇzā〉

Izvedeni oblici
jednina
N veza
G veze
D vezi
A vezu
V vezo
L vezi
I vezom
množina
N veze
G veza
D vezama
A veze
V veze
L vezama
I vezama
Definicija
1. duga uska i gipka traka koja služi za spajanje, povezivanje; vezica
2. suodnos između predmeta u prostoru ili u vremenu, odnos ili suodnos između uzroka i posljedice
3. neki odnos među osobama [krvna veza srodstvo; prijateljska veza; poslovna veza]
4. sustav djelatnosti i tehničkih uređaja radi uspostavljanja komunikacije na udaljenost
5. mogućnost prijelaza u prijevozno sredstvo za drugi smjer; spoj, priključak
6. osoba koja prenosi priopćenja, zapovijedi i sl.; posrednik, kurir
7. dodir, doticaj, kontakt [imati blisku vezu s nekom osobom]
8. razg. a. smisao, bit, »kopča« b. probitačno poznanstvo, prijateljstvo s utjecajnim osobama [imati vezu za zapošljavanje]
Sintagma
časnik za vezu vojn. časnik koji dostavlja zapovijedi ili obavijesti viših zapovjednika;
konferencijska veza tehn. mogućnost koju imaju korisnici telefona da istovremeno obavljaju telefonski razgovor s više sugovornika
Frazeologija
bez veze žarg. (to je) glupost (nepotrebno, promašeno, deplasirano, pogrešno zamišljeno, loše usmjereno);
doći, stupiti u vezu s kim uspostaviti doticaj;
izravna, direktna veza veza između dva mjesta bez mijenjanja prijevoznog sredstva;
nemati veze 1. (s kim, čim) ne biti u doticaju, nemati posla, ne biti u kontaktu, ne biti umiješan u što 2. (s čim) ne znati ništa o čemu, ne biti upućen, nemati znanja, biti neznalica u čemu, biti bezveznjak;
nema veze žarg. nije važno, svejedno;
prekinuti vezu (s kim) napustiti, odbaciti svako druženje s kim;
rodbinske veze rodbinski odnosi;
to nema nikakve veze (s čim) to je nešto posve drugo;
u vezi s vašim dopisom... admin. formula kojom se započinje odgovor na dopis