Hrvatski jezični portal

vȅsna

vȅsna ž

Definicija
knjiš. naziv za proljeće