Hrvatski jezični portal

vìbrātor

vìbrātor (vibrȃtor) m

Izvedeni oblici
jednina
N vibrator
G vibratora
D vibratoru
A vibrator
V vibratoru / vibratore
L vibratoru
I vibratorom
množina
N vibratori
G vibratora
D vibratorima
A vibratore
V vibratori
L vibratorima
I vibratorima
jednina
N vibrator
G vibratora
D vibratoru
A vibrator
V vibratoru / vibratore
L vibratoru
I vibratorom
množina
N vibratori
G vibratora
D vibratorima
A vibratore
V vibratori
L vibratorima
I vibratorima
Definicija
1. uređaj koji daje vibracije [vibrator za masažu]
2. tehn. zast. uređaj za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu
3. tehn. sprava za nabijanje zemlje i sl. u obliku ploče, nabijača ili električnog cilindra
4. sprava u obliku muškog spolovila za seksualno samozadovoljavanje
Sintagma
ultrazvučni vibrator odašiljač ultrazvučne energije, upotrebljava se u radu ultrazvučnog dubinomjera, brzinomjera i sonara