Hrvatski jezični portal

vertȋgo

vertȋgo m

Definicija
term. osjećaj vrtoglavice; vrtoglavica
Etimologija
lat. vertigo ← vertere: okrenuti