Hrvatski jezični portal

Verònika

Verònika ž 〈D L -ici/-i〉

Izvedeni oblici
jednina
N Veronika
G Veronike
D Veroniki
A Veroniku
V Veroniko / Veronika
L Veroniki
I Veronikom
Definicija
1. v.
2. Sv. bibl. žena koja je, prema legendi, na Isusovu putu na Kalvariju izašla pred njega i svojim mu rupcem otrla krv i znoj s lica
3. u koridi, figura u kojoj torero svojim plaštem navede bika da prođe tik pored njega
Onomastika
♦ ž. os. ime; hip.: Nȉka
pr.: Veronica (izg. Verònika) (Rijeka, ← tal.), Verònik (Sisak), Verònika (sred. Dalmacija, Korenica)