Hrvatski jezični portal

Tiràna

Tiràna ž

Izvedeni oblici
jednina
N Tirana
G Tirane
D Tirani
A Tiranu
V Tirano / Tirana
L Tirani
I Tiranom
Definicija
glavni grad Albanije, 243.000 stan.