Hrvatski jezični portal

Thoth

Thoth (izg. tȏt) m

Definicija
mit. u staroegipatskoj mitologiji bog mjeseca, kasnije štovan kao bog računanja i znanja, izumitelj pisanja i jezika; prikazivan u čovječjem liku s ibisovom glavom