Hrvatski jezični portal

bȍlēst

bȍlēst ž 〈G -esti, I -esti/-ešću〉

Izvedeni oblici
jednina
N bolest
G bolesti
D bolesti
A bolest
V bolesti
L bolesti
I bolešću / bolesti
množina
N bolesti
G bolesti
D bolestima
A bolesti
V bolesti
L bolestima
I bolestima
Definicija
1. pat. poremećaj funkcija organizma, narušenost zdravlja [akutna bolest; kronična bolest; zarazna bolest; duševna bolest]; boljetica, boljka, opr. zdravlje
2. pretjerana strast, manija [bolest čistoće; bolest reda]
Sintagma
bolest spavanja pat. bolest izazvana infekcijom specijalnih protozoa koje prenosi afrička muha ce-ce, tripanosomijaza;
dječja bolest 1. bolest koju prolazi čovjek u dječjem uzrastu 2. pren. neizbježne pogreške zbog pomanjkanja iskustva;
duga i teška bolest, opaka bolest formula za rak;
kratka i teška bolest formula kad se želi izbjeći spominjanje smrti od moždane kapi ili srčanog udara;
morska bolest mučnina u želucu izazvana ljuljanjem;
šećerna bolest razg., v. dijabetes
Frazeologija
za bolest osobito dobre kakvoće, takav koji se dobije u početku tiještenja ili pečenja a smatra se da djeluje ljekovito (o vinu, ulju i rakiji)