Hrvatski jezični portal

tȅst

tȅst m 〈N mn tèstovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N test
G testa
D testu
A test
V teste
L testu
I testom
množina
N testovi
G testova
D testovima
A testove
V testovi
L testovima
I testovima
Definicija
1. a. pokus, ispit ili proba koji treba da dokaže neku pretpostavku ili tvrdnju [test turnir; test-vožnja; podvrgnuti se testu] b. standardizirani mjerni postupak ili instrument kojim se mjeri neka pojava; upotrebljava se u svim disciplinama u kojima se može egzaktno mjeriti [napraviti test]
2. psih. a. ispitivanje, provjera koja omogućuje da se procijene, vrednuju psihičke ili fizičke sposobnosti osoba ili da se odrede značajke njihove ličnosti [test inteligencije; psihotest; sastaviti test] b. med. pokus kojim se procjenjuju funkcionalni kapaciteti kakva organa ili sustava organa
3. pokus, provjera koja omogućuje da se stvori predodžba, mišljenje o nekom ili nečem [test na natječaju za spikere]
Sintagma
alko-test provjera prisutnosti alkohola u dahu, krvi, urinu
Etimologija
engl.lat. testum: zemljani lonac (za topljenje legura) ≃ testari (testificari): svjedočiti