Hrvatski jezični portal

bóla3

bóla3 ž

Izvedeni oblici
jednina
N bola
G bole
D boli
A bolu
V bolo
L boli
I bolom
množina
N bole
G bola
D bolama
A bole
V bole
L bolama
I bolama
Definicija
lov. oružje za lov (Južna Amerika) napravljeno od dviju ili više kamenih ili željeznih kugli koje su pričvršćene o krajeve užeta; bacanjem bole lovac gađa i sapliće plijen
Etimologija
šp. bola: lopta ← stprov.lat. bulla: čvor