Hrvatski jezični portal

teòrēm

teòrēm m 〈G teoréma〉

Izvedeni oblici
jednina
N teorem
G teorema
D teoremu
A teorem
V teoreme
L teoremu
I teoremom
množina
N teoremi
G teorema
D teoremima
A teoreme
V teoremi
L teoremima
I teoremima
Definicija
1. znanstvena tvrdnja, utemeljena na određenim pretpostavkama, čiju istinitost treba ustanoviti izvođenjem dokaza; poučak [Pitagorin teorem]
2. znanstvena tvrdnja koja se može izvesti iz danih aksioma i već dokazanih tvrdnji
Etimologija
grč. theṓrēma: prizor, predstava, stoga predmet za razmišljanje, teza (koja se mora dokazati)