Hrvatski jezični portal

Tȅksas

Tȅksas (Texas) m

Definicija
1. a. geogr. država na JZ SAD-a, 691.027 km2, 16.987.000 stan. b. indekl.pren. mjesto, pokrajina ili država gdje vlada bezakonje i pravo jačega
2. (teksas) tkanina, platno što se ob. koristi za izradu traperica; jeans, traper, denim
Etimologija
amer.engl. Texas