Hrvatski jezični portal

bȍka

bȍka ž 〈G mn bȏkā〉

Definicija
reg. geogr. ušće, zaljev, draga
Etimologija
tal. bocca: usta