Hrvatski jezični portal

m

Definicija
fil. prema taoističkom nauku vrlina taoa da se očituje u životu i djelatnosti bića kao unutarnja zakonitost i harmonija svemira
Etimologija
kin. té, dé