Hrvatski jezični portal

Tȅherān

Tȅherān m

Definicija
glavni grad Irana, 6.042.000 stan.