Hrvatski jezični portal

ȁgar-ȁgar

ȁgar-ȁgar m

Definicija
koloidna tvar iz crvenih algi istočne Azije, služi u prehrambenoj industriji i mikrobiološkim istraživanjima
Etimologija
mal. agaragar: morske alge iz kojih se dobiva želatinska tvar