Hrvatski jezični portal

tẉlīj

tẉlīj m

Definicija
kem. element iz skupine lantanoida (simbol Tm, atomski broj 69); nema većeg praktičnog značenja
Etimologija
nlat. thulium, prema antičkom imenu najsjevernijih područja Europe, Škotske, Islanda ili Norveške, lat. Thule