Hrvatski jezični portal

Bordeaux

Bordeaux (izg. bordȍ) m

Definicija
grad i luka na rijeci Gavoni u JZ Francuskoj, 696.000 stan. (s predgrađima)