Hrvatski jezični portal

Tẕpinja

Tẕpinja ž

Definicija
naselje (u blizini Vukovara), 2171 stan.