Hrvatski jezični portal

Tẕnovec

Tẕnovec m 〈G -ōvca〉

Definicija
naselje (u blizini Čakovca), 992 stan.
Sintagma
Trnovec Bartolovečki naselje (u blizini Varaždina), 3845 stan.
Onomastika
v. trn