Hrvatski jezični portal

Tròjstvenī Márkovac

Tròjstvenī Márkovac m

Definicija
naselje (u blizini Bjelovara), 2101 stan.