Hrvatski jezični portal

bóra

bóra ž

Izvedeni oblici
jednina
N bora
G bore
D bori
A boru
V boro
L bori
I borom
množina
N bore
G bora
D borama
A bore
V bore
L borama
I borama
Definicija
1. brazda na koži (osobito na koži lica)
2. geol. strukturni oblik litosfere u kojoj su slojevi stijena tako savijeni da stvaraju jedan konkavni dio (sinklinalu) i jedan konveksni (antiklinalu)
Etimologija
✧ ? ≃ njem. bohren: bušiti