Hrvatski jezični portal

trȉk (II)

trȉk (II) prid.

Definicija
koji je rađen uz pomoć trikova [trik-film; trik-snimka]