Hrvatski jezični portal

tríput

tríput (način pisanja uz: tri puta) pril.

Definicija
jedanput, još jedanput i još jedanput; prvi pa drugi pa treći put; dva puta ponoviti radnju koja je izvršena
Etimologija
v. tri + v. put