Hrvatski jezični portal

Tẉranj

Tẉranj m 〈G -rnja〉

Definicija
naselje (u blizini Biograda na Moru), 1060 stan.
Onomastika
v. turanj