Hrvatski jezični portal

trȅćī

trȅćī br. prid.

Definicija
1. redni broj koji odgovara glavnom broju tri
2. a. nijedan od poznate dvojice, sasvim druga, nova osoba b. onaj koji je izvan situacije u odnosu na dvojicu
Sintagma
treća dob doba života nakon srednjih godina, starost;
treća osoba 1. osoba o kojoj jedna govori drugoj 2. onaj koga se stvar izravno ne tiče;
treći korijen mat. rezultat korjenovanja s korijenskim eksponentom 3; kubni korijen;
Treći Reich (izg. treći Rȁjh) (Treće Carstvo) pov. razdoblje nacionalsocijalističke hitlerovske diktature u Njemačkoj (1933—1945);
treći stalež pov. u predgrađanskim društvima (u Francuskoj do 1789) naziv za sve one koji ne pripadaju plemstvu ili svećenstvu (građani, seljaci);
treći svijet pol. razg. zemlje u razvoju (naročito afričke, azijske, latinskoameričke), svi oni koji ne pripadaju Zapadu (zapadnom svijetu, zemljama razvijene privrede i demokracije) ili Istoku (bivše komunističke zemlje u Evropi, uključujući SSSR)
Frazeologija
to je nešto (sasvim) treće to nema veze s predmetom razgovora;
treća sreća, bez treće nema sreće u trećem pokušaju mora uspjeti
Etimologija
✧ vidi trȋ