Hrvatski jezični portal

tȍz

tȍz m 〈N mn tòzovi〉

Definicija
reg. prah, površina
Sintagma
toz od kave talog od kave; zoc (soc), fundać
Etimologija
tur.