Hrvatski jezični portal

trailer

trailer (izg. trȅjler) m

Definicija
razg. prikolica koju vuče kamion, auto ili traktor
Etimologija
engl.