Hrvatski jezični portal

tradicionalìstički

tradicionalìstički pril.

Definicija
kao tradicionalist, na način tradicionalista