Hrvatski jezični portal

toolbar

toolbar (izg. tẉlbar) m

Izvedeni oblici
jednina
N toolbar
G toolbara
D toolbaru
A toolbar
V toolbaru
L toolbaru
I toolbarom
množina
N toolbarovi
G toolbarova
D toolbarovima
A toolbarove
V toolbarovi
L toolbarovima
I toolbarovima
Definicija
inform. prozor kao dio grafičkog sučelja nekog programa u kojem se nalaze sličice i simboli određenih operacija i funkcija; alatni trak, usp. trak (4)
Etimologija
engl.