Hrvatski jezični portal

ȕniverzālan

ȕniverzālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N univerzalan
G univerzalna
D univerzalnu
A univerzalna / univerzalan
V univerzalni
L univerzalnu
I univerzalnim
množina
N univerzalni
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalne
V univerzalni
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
 
srednji rod
jednina
N univerzalno
G univerzalna
D univerzalnu
A univerzalno
V univerzalno
L univerzalnu
I univerzalnim
množina
N univerzalna
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalna
V univerzalna
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
 
ženski rod
jednina
N univerzalna
G univerzalne
D univerzalnoj
A univerzalnu
V univerzalna
L univerzalnoj
I univerzalnom
množina
N univerzalne
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalne
V univerzalne
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N univerzalni
G univerzalnog / univerzalnoga
D univerzalnom / univerzalnome / univerzalnomu
A univerzalnog / univerzalni
V univerzalni
L univerzalnom / univerzalnome / univerzalnomu
I univerzalnim
množina
N univerzalni
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalne
V univerzalni
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
 
srednji rod
jednina
N univerzalno
G univerzalnog / univerzalnoga
D univerzalnom / univerzalnome / univerzalnomu
A univerzalno
V univerzalno
L univerzalnom / univerzalnome / univerzalnomu
I univerzalnim
množina
N univerzalna
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalna
V univerzalna
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
 
ženski rod
jednina
N univerzalna
G univerzalne
D univerzalnoj
A univerzalnu
V univerzalna
L univerzalnoj
I univerzalnom
množina
N univerzalne
G univerzalnih
D univerzalnim / univerzalnima
A univerzalne
V univerzalne
L univerzalnim / univerzalnima
I univerzalnim / univerzalnima
Definicija
1. koji se odnosi, koji uključuje ili koji pogađa čitav svijet; opći, svjetski, općesvjetski [zagađenje je univerzalan problem]
2. koji je zajednički, koji svi koriste [univerzalan jezik]
3. a. koji ima vrlo široko znanje [univerzalni intelektualac] b. koji ima ili se može iskoristiti u mnogo veličina, svrha i sl. [univerzalni ključ; univerzalne hlače]
Sintagma
univerzalna decimalna klasifikacija sustav za stručno raspoređivanje bibliotečne i slične građe;
univerzalna gramatika lingv. opća gramatika, opće proučavanje jezika i općih načela na kojima se osnivaju gramatičke pojave, bez ograničavanja na bilo koji konkretni jezik;
univerzalna sukcesija pravn. prijelaz ukupnosti prava i obveza jedne osobe na drugu;
univerzalni jezik lingv. 1. ideja koja potječe od srednjovjekovnih skolastika (13—14. st.) da se izgradi opći filozofski jezik utemeljen na kombinaciji jezičnih elemenata u kojima se ogleda maksimalna primjena logičkog principa 2. potencijalno sredstvo sporazumijevanja među narodima različitih jezika, bilo umjetni bilo jedan od živih jezika;
univerzalni skup mat. sveopći skup, skup unutar neke teorije kojem su svi skupovi u toj teoriji podskupovi;
univerzalni (kardanski) zglob tehn. prijenosni mehanizam snage između dviju osovina čije se geometrijske osi ne poklapaju
Etimologija
srlat. universalis ≃ lat. universus: svekoliki