Hrvatski jezični portal

ẉnija

ẉnija ž

Izvedeni oblici
jednina
N unija
G unije
D uniji
A uniju
V unijo
L uniji
I unijom
množina
N unije
G unija
D unijama
A unije
V unije
L unijama
I unijama
Definicija
1. sjedinjenje, ujedinjenje, jedinstvo
2. a. pol. zajednica država ili nacija b. crkv. udruživanje crkava
3. mat. skupovna operacija koja dvama skupovima pridružuje skup čiji svaki element pripada bar jednom od zadanih skupova; »najmanji« skup koji sadrži zadane skupove (dva ili više njih, moguće i beskonačno mnogo) kao svoje podskupove
Sintagma
carinska unija pol. ugovor o ukidanju carine između pojedinih država i određivanju zajedničkih carinskih uvjeta u odnosu na druge zemlje;
crkvena unija pov. neuspješni pokušaji ponovnog ujedinjenja zapadnog i istočnog kršćanstva 1274. i 1439. nakon crkvenog raskola 1054;
Europska unija pol. naziv organizacije koja predstavlja dosad najviši oblik nadnacionalne integracije najrazvijenijih europskih država; osnovalo ju je 15 europskih zemalja ugovorom u Maastrichtu (Nizozemska) 1991. kao nasljednicu Europske ekonomske zajednice;
monetarna unija bank. ugovorni odnos između dviju ili više suverenih država koje prihvaćaju zajedničku valutu ili slobodno optjecanje valute svake od njih [europska monetarna unija];
personalna unija pov. odnos dviju ili više samostalnih država koje imaju zajedničkog vladara (ob. kralja ili cara)
Etimologija
lat. unio ≃ unus: jedan