Hrvatski jezični portal

ȕprkos

ȕprkos pril.,

Etimologija
✧ u- + v. prkos1