Hrvatski jezični portal

Bošnjáci

Bošnjáci m mn

Definicija
naselje (u blizini Županje), 4426 stan.