Hrvatski jezični portal

vȃr1

vȃr1 m

Izvedeni oblici
jednina
N var
G vara
D varu
A var
V varu
L varu
I varom
množina
N vari
G vara
D varima
A vare
V vari
L varima
I varima
Definicija
fiz. jedinica snage identična wattu, koristi se kao mjera reaktivne snage izmjenične električne struje
Etimologija
volt amper reaktivni