Hrvatski jezični portal

vàlēr

vàlēr m 〈G valéra〉

Definicija
term.
1. vrijednost, cijena, vrijednosni papir
2. lik. oznaka za tonsko stupnjevanje boje
3. lingv., v. vrijednost (4)
4. razg. hrabrost, junaštvo
Etimologija
fr. valeur: vrijednost ← lat. valēre: vrijediti